BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "16/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I CIEPŁOWNICZEJ " stworzono dnia: 2019-05-24 13:56 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-24 10:31 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA" zmieniono dnia: 2019-05-22 08:35 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZ W MAJU I CZERWCU" stworzono dnia: 2019-05-22 08:29 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ" zmieniono dnia: 2019-05-21 11:59 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:22 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "14/U/2019 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:22 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "9/D/2019 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ILOŚCI 500Mg" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:17 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-21 10:15 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-21 07:06 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/U/2019 USŁUGI WYMIANY WODOMIERZY" stworzono dnia: 2019-05-20 15:48 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-20 09:22 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-20 08:40 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-20 08:20 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "14/U/2019 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO" stworzono dnia: 2019-05-17 13:56 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "9/D/2019 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO W ILOŚCI 500Mg" stworzono dnia: 2019-05-17 12:58 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-17 11:47 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-17 11:47 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" zmieniono dnia: 2019-05-17 11:46 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "8/D/2019 MODERNIZACJA SYSTEMU AKPIA NA OBIEKCIE POMPOWNI GŁÓWNEJ I POMPOWNI OSADU" stworzono dnia: 2019-05-17 11:44 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "13/U/2019 OPRACOWANIE ANALIZY RYZYKA" zmieniono dnia: 2019-05-16 09:27 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "7/RB/2019 WYBURZENIE OBIEKTÓW " zmieniono dnia: 2019-05-15 10:19 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "12/U/2019 WYMIANA WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-13 14:57 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/S/2019 SPRZEDAŻ WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-13 14:50 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/S/2019 SPRZEDAŻ WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-13 10:58 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/S/2019 SPRZEDAŻ WODOMIERZY" zmieniono dnia: 2019-05-13 10:55 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/S/2019 SPRZEDAŻ WODOMIERZY" stworzono dnia: 2019-05-13 10:44 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ" zmieniono dnia: 2019-05-10 11:29 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ" zmieniono dnia: 2019-05-10 11:27 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "7/D/2019 OPRACOWANIE PROJEKTU, ZAKUP, DOSTAWĘ I URUCHOMIENIE NOWEJ KRATY ZGRZEBŁOWEJ" stworzono dnia: 2019-05-10 11:27 przez: Katarzyna Włodarczyk
Data stworzenia : 2016-06-20 11:40 Autor : Data publikacji : 2016-06-20 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-20 12:24 Osoba modyfikująca :