BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "18/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-13 13:16 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "18/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" stworzono dnia: 2019-08-13 13:15 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś" zmieniono dnia: 2019-08-11 11:27 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "" stworzono dnia: 2019-08-11 11:26 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-08 11:54 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-08 11:51 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-08 11:49 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-08 11:45 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-08-08 11:44 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-08-05 12:59 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-08-05 12:57 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-08-05 12:45 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-08-02 13:42 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" zmieniono dnia: 2019-08-02 13:04 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "17/RB/2019 BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO" stworzono dnia: 2019-08-02 12:44 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "22/U/2019 OPRACOWANIE TRZECH ODRĘBNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH DLA PRZEBUDOWY UKŁADU DOPROWADZENIA ŚCIEKÓW" zmieniono dnia: 2019-08-01 08:31 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-26 11:29 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "16/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Jesionowej w Mikołowie" stworzono dnia: 2019-07-26 11:22 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-26 10:33 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-26 10:32 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-25 10:28 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-25 10:19 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "15/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" stworzono dnia: 2019-07-25 10:18 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "14/RB/2019 Budowa sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w rejonie ul. Malinowej w Mikołowie" zmieniono dnia: 2019-07-24 13:53 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Strona : "Informacje o majątku" zmieniono dnia: 2019-07-23 13:59 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Informacje o majątku" zmieniono dnia: 2019-07-23 13:57 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Informacje o majątku" zmieniono dnia: 2019-07-23 13:55 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ" stworzono dnia: 2019-07-22 10:04 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "22/U/2019 OPRACOWANIE TRZECH ODRĘBNYCH DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWYCH DLA PRZEBUDOWY UKŁADU DOPROWADZENIA ŚCIEKÓW" zmieniono dnia: 2019-07-18 10:59 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "21/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ" zmieniono dnia: 2019-07-17 11:36 przez: Katarzyna Włodarczyk
Data stworzenia : 2016-06-20 11:40 Autor : Data publikacji : 2016-06-20 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-20 12:24 Osoba modyfikująca :