BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "4/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ" zmieniono dnia: 2019-01-18 08:15 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "4/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ" stworzono dnia: 2019-01-18 07:54 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "5/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA WYKONANIE WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ" stworzono dnia: 2019-01-17 14:36 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "3/U/2019 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ" zmieniono dnia: 2019-01-17 14:21 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA PRZEBUDOWYWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ" stworzono dnia: 2019-01-17 14:21 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "2/U/2019 USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI" stworzono dnia: 2019-01-14 15:56 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Strona : "Rok 2018" zmieniono dnia: 2019-01-09 15:17 przez: root_vv
 • Artykuł : "1/RB/2019 RENOWACJA DRÓG I CHODNIKÓW" zmieniono dnia: 2019-01-09 14:52 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/U/2019 USŁUGI SPRZĘTOWO- TRANSPORTOWE" zmieniono dnia: 2019-01-09 14:51 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/U/2019 USŁUGI SPRZĘTOWO- TRANSPORTOWE" stworzono dnia: 2019-01-09 14:45 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "1/RB/2019 RENOWACJA DRÓG I CHODNIKÓW" stworzono dnia: 2019-01-09 14:42 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Strona : "Rok 2019" zmieniono dnia: 2019-01-09 13:03 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Zamówienia publiczne" zmieniono dnia: 2019-01-09 13:02 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Rok 2019" zmieniono dnia: 2019-01-09 12:59 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Rok 2019" stworzono dnia: 2019-01-09 12:47 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "23/U/2018 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH" zmieniono dnia: 2019-01-09 11:26 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Strona : "Podstawy prawne" zmieniono dnia: 2019-01-08 14:23 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW" zmieniono dnia: 2019-01-02 08:44 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "NOWA TARYFA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW" zmieniono dnia: 2019-01-02 08:43 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW" usunięto dnia: 2019-01-02 08:42 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW" usunięto dnia: 2019-01-02 08:42 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Ogłoszenia i komunikaty" zmieniono dnia: 2019-01-02 08:40 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Ogłoszenia i komunikaty" zmieniono dnia: 2019-01-02 08:23 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW" stworzono dnia: 2019-01-02 07:31 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "23/U/2018 CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I REMONTY SIECI KANALIZACYJNYCH" stworzono dnia: 2018-12-28 12:38 przez: Katarzyna Włodarczyk
 • Artykuł : "TARYFA DLA CIEPŁA" zmieniono dnia: 2018-12-21 10:55 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "TARYFA DLA CIEPŁA" zmieniono dnia: 2018-12-21 10:54 przez: Kazimierz Kurpas
 • Artykuł : "TARYFA DLA CIEPŁA" stworzono dnia: 2018-12-21 10:53 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Podstawy prawne" zmieniono dnia: 2018-12-20 13:18 przez: Kazimierz Kurpas
 • Strona : "Podstawy prawne" zmieniono dnia: 2018-12-20 13:13 przez: Kazimierz Kurpas
Data stworzenia : 2016-06-20 11:40 Autor : Data publikacji : 2016-06-20 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-20 12:24 Osoba modyfikująca :