BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Organy spółki

Walne Zgromadzenie

Właścicielem Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. jest Gmina Mikołów, która posiada 100 % udziałów.

 

Rada Nadzorcza

Władysław Spyrka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Halina Głośna - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jerzy Karwot - członek Rady Nadzorczej

Jacek Kawczyński - członek Rady Nadzorczej

Piotr Zienc - członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd Spółki

Justyna Hildebrandt - Prezes Zarządu

 

PROKURENT

Michał Majnusz - Dyrektor ds. Technicznych

Data stworzenia : 2016-06-21 14:36 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 14:36 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-05 08:14 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas