BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Informacje ogólne

INFORMACJA

w sprawie przyjmowania skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

-   pisemnie na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów;

-   faxem pod nr 32 2180 553;

-   drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zim.com.pl;

-   ustnie do protokołu.

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują: Prezes Zarządu po wcześniejszym ustaleniu w sekretariacie dogodnego dla obu stron terminu, Dyrektor ds. Technicznych, Główny Księgowy oraz kierownicy komórek organizacyjnych w godzinach:

-   poniedziałek: 7.00-16.00

-   wtorek, środa, czwartek: 7.00-15.00

-   piątek: 7.00-14.00.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 poz. 46).

Zarządzenie nr 7/2017 Prezesa Zarządu ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

Mikołów, dnia 4 lipca 2017 r.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2017-07-13 13:47 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2017-07-13 13:47 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-17 11:05 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas