BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Akty prawne regulujące dostarczanie energii cieplnej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U.z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U. z 2006 r. nr 193, poz. 1423)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 92)

Umowa o dostawę energii cieplnej

Data stworzenia : 2016-06-21 15:00 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 15:00 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2016-06-21 15:10 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas