BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Akty prawne regulujące dostarczanie energii cieplnej

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 220 z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1988)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 92).

Umowa o dostawę energii cieplnej

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2016-06-21 15:00 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 15:00 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-08 14:23 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas