BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Informujemy, że uchwałą Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 20/2015 z dnia 16.11.2015 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. nr 276/VIII/2015 z dnia 16.11.2015 r. przyjęto nowy "Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie", który wchodzi w życie z dniem 17.11.2015 r.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Data stworzenia : 2016-06-21 15:11 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2016-06-21 15:11 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2016-08-17 14:51 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas