BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

UWAGA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zamawiający zawiadamia, że od dnia 23.03.2020r. do odwołania, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wykonawców, składanie ofert w przetargach prowadzonych przez naszą Spółkę  odbywać się będzie w następujący sposób: oferty w zamkniętych kopertach należy wrzucać do pojemnika umieszczonego w wiatrołapie w  wejściu głównym do budynku Spółki przy ul. Kolejowej 4. Wrzucone w ten sposób koperty z ofertami pozostaną w urnie co najmniej przez 24 godziny

Zmianie ulegają daty składania i otwarcia ofert- informacja pod każdym z aktualnych przetargów

TERMINY WNIESIENIA WADIUM- ZGODNE Z NOWYMI TERMINAMI WYZNACZONYMI NA SKŁADANIE OFERT. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.

 

Do odwołania zawiesza się również możliwość bezpośredniego uczestnictwa Wykonawców w otwarciu ofert.
W zamian, Zamawiający bezpośrednio po czynności otwarcia ofert zamieści w BIP’ie  informację z otwarcia ofert.


Data wytworzenia: 2020-03-23 09:50 Autor: Katarzyna Włodarczyk Data publikacji: 2020-03-23 09:50 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-25 Osoba modyfikująca: Katarzyna Włodarczyk
Data stworzenia : 2020-01-08 14:58 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2020-01-08 14:58 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-08 15:08 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas