BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

CZĘŚĆ A- ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Hutniczej w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

CZĘŚĆ B- ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzechwy i Leśnej w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

CZĘŚĆ C- ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bromboszcza w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

CZĘŚĆ D- ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Gimnazjalnej w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


Data wytworzenia: 2020-04-10 10:58 Autor: Katarzyna Włodarczyk Data publikacji: 2020-04-10 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-24 Osoba modyfikująca: Katarzyna Włodarczyk
Data stworzenia : 2020-01-08 14:58 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2020-01-08 14:58 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-08 15:08 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas