BIP Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

CZĘŚĆ A-   Budowa odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Podleskiej - ETAP IV zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Jagodowa, Poprzeczna, Taborowa Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie” wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

CZĘŚĆ B- ,, Budowa sieci wodociągowej wraz z zabudową studni pomiarowej DN1200mm w rejonie ul. Kąty w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

CZĘŚĆ C- ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Górnośląskiej w Mikołowie’’ wraz z odtworzeniem nawierzchni oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla przedmiotowego zakresu.

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


Data wytworzenia: 2020-07-16 11:06 Autor: Katarzyna Włodarczyk Data publikacji: 2020-07-16 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Włodarczyk Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31 Osoba modyfikująca: Katarzyna Włodarczyk
Data stworzenia : 2020-01-08 14:58 Autor : Kazimierz Kurpas Data publikacji : 2020-01-08 14:58 Osoba udostępniająca na stronie : Kazimierz Kurpas Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-08 15:08 Osoba modyfikująca : Kazimierz Kurpas